Sídlo : Jozef Boledovič - DREKON
Hlavná 311/149, 951 48 Jarok
Prevádzka : Rastislavova 12, 949 01 Nitra
Tel : 0905421349, 0905191880
Fax : 037/6587042
Email :